Stomatološka protetikaProtetika

Naša stomatološka ordinacija bazira svoju praksu na stomatološ-
koj protetici. izradjujemo sve vrste protetskih nadoknada.

Parcijalne i akrilatne proteze

Izradjuju se kod pacijenata koji nemaju svoje zube ili ih imaju veoma malo ili kao prelazne proteze kad se planira rad na implantima, posle režanj operacije…

Skeletirane parcijalne proteze

Ovo su trajne proteze koje predstavljaju najbolje proteze u konvencionalnoj protetici. njihova vrednost je u njihovoj profilaktičkoj ulozi. naime, one uz pomoć pažljivo odabranih elemenata mogu da iskoriste preostale zube za prenos sila žvakanja čime čuvaju kost od prevelike resorpcije.

Biodental proteze – nova generacija proteza

Prednost ovih proteza, je u tome što se osnova proteza izrađuje od specijalnog materijala biodental plasta, koji je patentirala nemačka firma Bredent. Materijal je hemijski stabilan, otporan mehanički i potpuno biokompatibilan, pa se preporučuje pacijentima podložnim alergijama. Od njega se izrađuju bez metalne konstrukcije proteza sa izrazitom čvrstinom i delimičnom fleksibilnošću. Takođe, osnova ovih proteza je bele boje, tako da se i kukice izrađuju u boji zuba, što omogućava, da se pri nošenju proteze, kukice skoro ne primećuju.Mogu se izraditi i bez kukica koristeći atečmene. Biodental proteze su savršena zamena za vizil proteze, jer omogućavaju dentalni prenos pritisaka i štite antagoniste .

Do 60 % su lakše od ostalih proteza.

Sve ovo omogućava da se pacijenti lakše i brže naviknu na nošenje proteza.Primećen je smanjen broj korektura, pa se može reći da biodental proteze, ispunjavaju i funkcionalne i estetske zahteve pacijenata.

Fiksna protetika

Metalokeramičke krune i mostovi

Metalokeramičke krune kao solo nadoknade služe da zamene  nedostajuće zubne površine jednog zuba.

Rade se kad je potrebno korigovati oblik, položaj, boju zuba, a najčešće se rade zbog velike kariozne destrukcije koju nije moguće sanirati plombom.

Estetski i funkcionalno potpuno imitiraju prirodne zube. izuzetno je trajan rad.

protetika2Metalokeramički mostovi

Izradjuju se kod nedostatka jednog ili više zuba , kad raspored preostalih zuba  omogućava da se na njih putem kruna naslone  zubi koji nedostaju.

Preostali zubi se bruse. prvo se radi metalna konstrukcija na koju se kasnije  slaže i peče keramika

Rad se trajno cementira – ne skida se. po komforu i profilaktičkim svojstvima,  a u slučaju dobro postavljene indikacije  rad je trajan i sprečava dalje propadanje oralnih tkiva.

Valja spomenuti dileme koje se javljaju oko prekomernog žrtvovanja tvrdih zubnih tkiva. ako su zubi nosači već pod plombama,  mnogo bolje ih je staviti ispod krune jer ona zatvara zub sa svih strana i u uslovima dobre oralne higijene nema bojazni da će se zub kvariti.

Ukoliko su nosači potpuno zdravi,  procenjuje se da li je narušena ravnoteža medju silama koje deluju u ustima,  pa se na osnovu toga postavlja indikacija .

Ukoliko ravnoteža nije narušena, što je retko, ne mora se ništa raditi. ukoliko je ravnoteža narušena – zubi se naginju, isplivavaju u bezubi prostor suprotne vilice – nedostajući zubi se moraju nadoknaditi.

Bezmetalne krunice

Krunice izrađene od dentalne keramike

Za ove krunice, osnovna kapica se izrađuje od cirkonijuma, materijala najnovije generacije, koji ispunjava funkcionalne i estetske zahteve pacijenata.

Materijal poseduje jako visoku tvrdoću i otpornost, izuzetnu biokompatibilnost sa ljudskim tkivom i kosti tako da ne izaziva alergije i ni na koji način nije štetan za organizam. Bezmetalna keramika nema apsolutno nikakvih zdravstvenih ili funkcionalnih kontraindikacija.

Mlečno bela boja materijala obezbeđuje potpuno propuštanje svetlosti, koja prolazi kroz sve slojeve dentina i obezbeđuje potpunu transparentnost, što zubu daje prirodan izgled.

Za razliku od metalo keramičkih krunica, ovde se prilikom povlačenja desni vremenom , ne vidi rub metala sive boje ( osnova je bela), što omogućava duže trajanje protetskog rada. Osim ovih navedenih estetskih razloga, bezmetalne krunice se izrađuju kod istrošenih zdravih zuba, kod endodontski lečenih zuba, da bi se sprečilo pucanje  odnosno lomljenje zuba, jer takvi zubi vremenom postaju krti, kao i za nadoknadu nedostajućih zuba bilo da se pravi most ili krunica na implantu.