DENTALNI IMPLANTATI predstavljaju nadoknadu korena izvađenog zuba.

Implantologija

Oblika je cilindra odnosno zavrtnja. Indikacije za ugradnju implantata su uglavnom vezane za protetsku rehabilitaciju zubnih nizova odnosno vilica. Implant može da se ugrađuje na mestu jednog izgubljenog zuba, što je biološki najprihvatljivije pa je tako i preporuka savremene stomatologije. Takođe kod nedostatka više zuba u nizu, implantati mogu da nadomeste zube koji bi bili nosači mosta. Kod bezubih pacijenata implantati se ugrađuju ili na mestu zuba nosača cirkularnog mosta ili na najpogodnijem mestu za zube retinere kod izrade totalnih proteza. Materijal od koga se izrađuju dentalni implantati je cp titanijum jer je u potpunosti biokompatibilani i mehanički otporan. Za uspeh implanto-protetske rekonstrukcije i rehabilitacije presudni su pravilan odabir pacijenta, planiranjezahvata i odabir odgovarajućeg tipa implantata.Pre hirurške intervencije uzima se anamneza od pacijenta i vrši se procena opšteg i trenutnog zdravstvenog stanja. Jednako bitna je i procena stanja oralne higijene kao i motiviranost pacijenta i njegova očekivanja.Pacijenti sa lošim navikama kao što su: često konzumiranje alkohola, upotreba nikotina, navika “grickanja” noktiju ili nekih predneta, hrane (olovke i sl.) spadaju u paciijente sa umerenim rizikom pošto takve navike mogu da kompromituju zarastanje rane ili osteointegraciju implantata.Takođe je bitno proceniti parodontološki status postojećih zubi i okluzalne anomalije kao što su loš zagrižaj ili bruksizma (stiskanje i škripanje zubima). U odnosu na procenu donosi se odluka da li je bezbednugraditi implantat. Za kompletnu procenu statusa stomatolog vrši klinički pregled usne šupljine uz tomografske snimke određenih regija (koji se rade po nalogu lekara).

ImplantologijaTRAJNOST DENTALNOG IMPLANTATA

Dentalna implantologija podrazumeva timski rad oralnog hirurga, specijaliste protetike, zubnog tehničara i naravno, pacijenta. Što znači da je podjednako bitno da pacijent sarađuje isto onoliko koliko se stručnosti uloži od strane stručnog tima.Po statistici, dentalni implantati su uspešno integrisani u 85-90 % slučajeva. Neuspesi su vezani za loš odabir pacijenata, lošu oralnu higijenu, nepovoljne anatomske odnose kosti i sluznice kao i traumatska dešavanja u okviru intraoralne regije. Važno je istaknuti da su dentalni implantati dokazano dobro rešenje, pogotovo ako se poštuju svi kriterijumi za njihovu ugradnju i održavanje.

PERIIMPLANTITIS ili upala mekih i tvrdih tkiva oko implantata .Implantat nema zaštitu kao prirodni zub, koji ima parodontalne ligamente (kojim je zub vezan uz kost) kao prepreku prodoru bakterija prema zubnom korenu. Zato je upravo brižljiva oralna higijena u stvari zaštita implantata kako se ne bi razvio periimplantitis.

Procedura ugradnje zubnog implanta

Implantologija

Zubni implant se sastoje iz tri celine:

  • Titanijumskog vestačkog zubnog korena koji se ubacuje u viličnu kost;
  • Nadogradnje koja se ušrafljuje u titanijumski koren;
  • Krunice koja se postavlja na nadogradnju.

Na taj način zubni implant u potpunosti zamenjuje izgubljeni zub. Implant postaje replika nekadašnjeg zuba. Procedura za implantiranje zuba je jednostavna. Na početku potrebno je izvršiti rendgensko snimanje vilice, kako bi se utvrdilo da li ima dovoljno koštane mase u vilici. Ako nema, pre implantiranja vrši se operacija ugradnje veštačke kosti. Sama opercija ugradnje implantata traje oko 30 minuta. Nakon završene operacije čeka se od 3-5 meseci da implant uraste u viličnoj kosti. Tek nakon tog perioda pacijent dolazi ponovo u ordinaciju gde mu se na implant ušrafljuje nadograđena  struktura (supra struktura) i vrši izrada protetskih nadoknada (krunica).