Oralna hirurgija je hiruška disciplina koja se bavi hiruškim zbrinjavanjem mekih i tvrdih tkiva usne duplje.

U našoj ordinaciji pružamo sledeće usluge iz oblasti oralne hirurgije:

 1. Vađenje (ekstrakcija zuba)
 2. Ekstrakcija impaktiranih zuba – “VAĐENJE UMNJAKA“
 3. Hiruška ekstrakcija zuba
 4. Intraoralna incizija apscesa – “APSCES ZUBA“
 5. Plastika sinusa -”ZUB U SINUSU”
 6. Alveolo plastika
 7. Frenektomija i uklanjanje plika
 8. Apikotomija (Resekcija korena)
 9. Operkulotomija
 10. Cistektomija
 11. Uklanjanje fibroma
 12. Uklanjanje epulisa
 13. Uklanjanje granuloma

Kada se zub vadi?

Zub se vadi isključivo onda kada su iscrpljene sve mogućnosti da se on spase.

Da li će da me boli?

Ne, intervencija se izvodi u lokalnoj anesteziji.

Da li je moguća pojava komplikacija?

Vađenje zuba predstavlja hirušku intetvenciju i bila bi apsolutna laž da Vam kažemo da komplikacije nisu moguće. Na sreću radi se o manjim komplikacijama koje se lako rešavaju a koje su najčešće posledica nepridržavanja uputstava datih od strane stomatologa.

Šta su impaktirani zubi?

To su zubi čiji je rast nečim ometen te im se radi vađenja mora hiruški pristupiti.

Da li je intervencije bolna?

Intervencija se izvodi u lokalnoj anesteziji i nije bolna.

Koliko traje intervencija?

Intervencija najčešće traje do 60 min.

Šta mogu da očekujem posle intervencije?

Posle intervencije možete da očekujete bol i otok. Bol se lako kontroliše analgeticima.

Da li je moguća pojava komplikacija?

Moguća je naravno kao i pri svakoj drugoj hiruškoj intervenciji. Radi se o manjim komplikacijama koje se lako rešavaju, u par minuta.

Šta je apsces?

Apsces je gnojna kolekcija koja se u vilicama javlja najcešće kao posledica infekcije zuba ili parodontalnog čepa.

Šta je incizija apscesa?

To je kratka hiruška procedura koja se sprovodi u okviru urgentne stomatologije kojom se apsces otvara malim rezom i iz njega istiskuje gnoj.

Zašto je značajno incizirati apsces?

Zato što samim istiskivanjem gnoja popušta pritisak na tkiva koji je izazivao bol, odstranjuje se infektivni sadržaj i u tkivo ulazi vazduh iz okolike koji sadrži kiseonik. Kiseonik je štetan po bakterije u oblasti apscesa.

Da li mora da se uradi kada za tim ima potrebe?

Apsolutno, prisustvo apscesa predsavlja urgentno stanje u stomatologiji.

Šta je plastika sinusa?

Plastika sinusa ili zatvaranje oroantralne komunikacije predstavlja tehniku kojom se zatvara komunikacija izmedu sinusa i usne šupljine nastala najčešće kao posledica vađenja zuba.

Zašto dolazi do otvaranja sinusa?

Do otvaranja sinusa dolazi ili zbog toga sto se korenovi zuba jednim svojim delom nalaze u sinusu ili zbog toga sto je infektivni proces sa vrha korena zuba probio u sinus.

Da li ću biti upozoren na mogućnost komplikacije?

Naravno, pre svakog vađenja zuba izradujemo barem mali RVG snimak a često i ortopan. Ukoliko ustavnovimo da postoji mogucnost otvaranja sinusa u vašem slučaju bićete upućeni oralnom hirurgu u našoj ordinaciji koji ce vam najpre izvaditi zub a zatim proveriti da li je sinus otvoren. Ukoliko je sinus otvoren hirurg ce uraditi plastiku sinusa.

Šta je alveolo plastika?

Alveolo plastika je oralno hiruska procedura kojom se alveolarni greben dovodi u najbolje stanje za izradu protetskog rada.

Kada se radi alveolo plastika?

Radi se u slučajevima kada oblik alveolarnog nastavka nije pogodan za izradu protetskog rada.

Da li je procedura bolna?

Procedura nije bolna i radi se u lokalnoj anesteziji.

Šta je frenektomija? Šta je uklanjanje plika?

Frenektomija je uklanjanje resice koja spaja sredinu gornje usne i desni , sredinu donje usne i desni ili jezik sa podom usne duplje. Uklanjanje plika je oralno hiruška procedura kojom se uklanjaju spojevi izmedu zubnog mesa i sluzokože usana.

Kada se preporučuje frenektomija? Kada se preporučuje uklanjanje plika?

Ove dve procedure se preporučuju u mnogim slučajevima. Navešćemo samo neke:

 1. Oslobađanje jezika kod dece radi formiranja pravilnog govora
 2. Ortodontske svrhe
 3. Predprotetska priprema
 4. Preventiva parodontopatije
 5. Terapija parodontopatije

Da li je frenektomija bolna?

Ne, radi se u lokalnoj anesteziji.

Koliko traje procedura?

Procedura sa pripremom i davanjem anestezije traje oko 15 min.

Šta je apikotomija?

Resekcija korena je oralno hirurška procedura kojom se odstranjuje proces sa vrha korena zuba kao i njime zahvaćena kost kako bi se otstranio infektivni sadržaj u kosti.

Odakle infektivni sadržaj u kosti?

Od inficiranog kanala korena zuba, što znaci da zub pre apikotomije treba da bude izlečen i kompletno endodontski zbrinut s tim što se može puniti pre hiruške intervencije ili u toku nje.

Da li je resekcija korena bolna intervencija?

Intervencija se radi u lokalnoj anesteziji i nije bolna.

Koliko traje apikotomija?

Traje oko 45 mim uključujući i pripremu.

Šta je operkulotomija?

Operkulotomija je vrsta gingivektomije (uklanjanja zubnog mesa) koja je vezana za umnjak koji nije iznikao. U toku intervencije tj. uklanja se operculum deo gingive oko i iznad umnjaka.

Da li je bolna?

Radi se u lokalnoj anesteziji i nije bolna.

Koliko traje?

Traje veoma kratko.

Iz kog razloga se radi?

Radi se u sklopu terapije upale desni oko impaktiranog umanjka (perikoronitis).

Šta je cistektomija?

Cistektomija je oralno hirurška procedura pri kojoj se iz kosti vilice uklanja cistični sadržaj kao i omotač ciste.

Da li je procedura bolna?

Radi se u lokalnoj anesteziji i nije bolna.

Koliko traje intervencija?

Teško je reći. To zavisi od veličine ciste.

Ove procedure su oralno hiruške intervencije kojima se uklanja benigno tkivo sa vilica.

Da li su bolne?

Rade se u lokalnoj anesteziji i nisu bolne.